Praktisch

Verkoopsvoorwaarden

De koper erkent voor het afronden van de aankoop van een ticket uitdrukkelijk onderstaande algemene voorwaarden
— ontvangen te hebben
— er kennis van genomen te hebben
— ze te aanvaarden

Muziekodroom vzw handelt
— als organisator en dienstverlener inzake ticketverkoop voor de eigen concerten en evenementen.
— als dienstverlener voor externe organisatoren van evenementen of zaalhuurders en kan hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen van data, plaats, prijs of annulatie van het evenement door die organisatoren en/of zaalhuurders.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast. In geval van afgelasting worden de tickets terugbetaald door het voorverkooppunt waar ze zijn aangekocht.
— Kopers van een e-ticket sturen de bevestigingsmail met e-tickets terug naar tickets@muziekodroom.be met vermelding van hun rekeningnummer.
— Kopers van een papieren ticket kunnen op de plaats van verkoop en bij vertoon van het ticket een terugbetaling krijgen ter plaatse.

Per ticket wordt worden 1,5 euro reservatiekosten aangerekend.

Om misbruik tegen te gaan moeten problemen met of het verlies van tickets ten laatste de dag VOOR het evenement gemeld worden op tickets@muziekodroom.be.

Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Muziekodroom vzw zich het recht om de toegang te ontzeggen.

Er is geen verzakingsbeding voor online-ticketverkoop. De tickets voor concerten aangekocht via www.muziekodroom.be kunnen niet omgewisseld noch terugbetaald worden, uitgezonderd bij afgelasting of verplaatsing van het evenement.

Alle BTW en taksen zijn ten laste van de koper.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:
— de regelmatige doorverkoop van tickets
— de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
— de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
— de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
— de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest
— de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop

Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt de organisator zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren.

Alle producten van Muziekodroom (tickets, merchandise) blijven steeds uitsluitend eigendom, zowel geestelijk als materieel, van Muziekodroom vzw. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om het even welk procédé strikt verboden.

Conform de wettelijke bepalingen heeft Muziekodroom vzw de mogelijkheid om uw adressen op te nemen in de databank van Muziekodroom vzw. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U heeft steeds een inzage- en correctierecht.